We bring you: THE AGILE PARADE

Seminar meets Daybreaker, Bootcamp meets Parade.
27 workshops, 500+ colleagues.

Wij werken onder andere Agile omdat het ons helpt om snel resultaten te boeken en efficiënt om te gaan met complexe vraagstukken, maar vooral ook omdat we hierdoor in staat zijn grote veranderingen door te voeren.

Het werkveld waar we ons nu voornamelijk in begeven zit midden in een grote digitale transformatie. Grote veranderingen vereisen een flexibele werkaanpak. Wat ons betreft draagt Agile werken op een positieve manier bij aan een succesvolle transformatie.

Maar hoe laat je nu een hele organisatie agile werken? Grote kans dat niet iedereen op hetzelfde niveau zit. De een is net begonnen zich de Agile principes eigen te maken, de ander werkt al jaren zo en weer een ander weet eigenlijk niet wat het inhoudt. Met dit vraagstuk hebben wij ons afgelopen periode bezig gehouden, met als belangrijkste doel om een grote groep mensen allemaal een stap verder te krijgen.

Doing Agile, Becoming Agile & Being Agile.

Training geven over hoe je in alle verschillende disciplines van de organisatie Agile toepast en minstens zo belangrijk; een Agile mindset en omgeving creëren. Kenmerken hiervan die wij erkennen zijn:

  • Een positieve houding
  • Graag willen leren/verbeteren
  • Teamsucces als uitgangspunt
  • Pragmatisch werken
  • Bereid zijn om te falen

Om deze reden hebben we iedereen van binnen de organisatie gevraagd naar inspirerende voorbeelden en om deze in de vorm van een workshop aan te bieden aan je collega’s. Uiteindelijk hebben we 27 workshops gekozen die tijdens de Agile Parade bezocht konden worden. Leren van collega’s met concrete voorbeelden, voor ieder niveau een groot aanbod.

Celebrate both successes and failures

Waar we eerst voornamelijk naar een externe locatie keken om de workshops te geven hebben we er uiteindelijk voor gekozen om het ‘in-house’ te doen. Deels vanwege de kosten, deels omdat we trainingen en workshops zoveel mogelijk in de huidige manier van werken willen integreren. Dit is waar de Agile Parade om draait. #lifelonglearning

And then…

We beseffen ons natuurlijk heel goed dat een dag lang workshops volgen heel intensief is en veel energie van je vraagt. We zouden geen Heartcore-Lab zijn als we daar geen oplossing voor hebben.

Zo hebben we er voor gekozen om de dag te vullen om onverwachte ‘energizers’ in het Parade thema. Zo werd iedereen ontvangen door twee showgirls en een accordeonist, was de afdeling gevuld met old-school flipperkasten, stond er een Digifitti wand en hadden we de hele middag een illusionist en een sneltekenaar rondlopen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe je iedereen de hele dag door blijft verassen. Oh, en vergeet de diverse hapjes niet. Diversiteit in mensen en daardoor ook in culturen en eten.

Ook benieuwd of een dergelijk concept voor jouw organisatie, afdeling of team interessant is? Neem gerust contact met ons op: info@heartcore-lab.nl